Hieronder een lijstje met interessante links. Wilt u als lid uw website aanmelden, mail dan uw webadres naar tuenterh@hetnet.nl

Levende Have: www.levendehave.nl
Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders: www.hobbydierhouder.nl
Platform voor Kleinschalige Schapen en Geitenhouders: www.platform-ksg.nl
Gezondheidsdienst voor Dieren: www.gddeventer.com
Codex Goed Houderschap voor Schapen en Geiten: www.levendehave.nl/files/Code%20voor%20goed%20houderschap%20schapen%20en%20geiten_1.pdf
Rendac: www.rendac.nl

Leden:
Stal van Oudwoude: www.stalvanoudwoude.nl
Stal Peatcourt: www.peatcourt.nl
Stal Hero’s: http://anglonubischegeiten.weebly.com/index.html
Stal Buevink: www.nubischegeiten.com
J
orick ten Brinke: www.dierendiensten.nl