Welkom op de website van de Algemene Nederlandse Bond van Geitenhouders.

De ANBG heeft als doel het stimuleren van het op verantwoorde wijze houden en fokken van geiten en het wekken van belangstelling voor de geitenhouderij in het algemeen. Zij geeft advies over de aanschaf, voeding, verzorging en stalling van geiten. Bel gerust voor informatie, advies of om ervaringen uit te wisselen. De ANBG houdt stamboek van alle voorkomende geitenrassen waarbij de bestaande rassenomschrijvingen worden gehanteerd. Stamboekpapieren van andere rasverenigingen worden zondermeer erkend en overgenomen. Alle geiten ongeacht soort of kleur kunnen worden geregistreerd. De organisatie geeft advies en informatie op het gebied van fokkerij. In de praktijk: een gezellige vereniging met veel kennis, ervaring en enthousiasme in huis. Oh ja…. en ook nog behoorlijk gek van geiten! Jaarlijkse activiteiten: stallendag en ledenvergadering.

Lidmaatschap € 15,00 per jaar (bij betaling via automatische incasso € 2 korting)
Afstammingspapieren zijn gratis voor leden

 

Gras